Hopballe Cordon Bleu, min. 450g Frost - Hopballe Mølle