Brystfilet min. 300 g. pr. stk. 2,5kg - Fersk - Hopballe Mølle