Udbenet underlår 4 stk. min. 425g - Fersk - Hopballe Mølle