Hele lår 2 stk. min. 700g - Fersk - Hopballe Mølle